EL JOC SIMBÒLIC

El joc simbòlic consisteix en imitar situacions, objectes i persoantges que són presents en el moment del joc. Sovint són representacions del món que envolta a l'infant. A través del joc simbòlic el nen/a manifesta les seves angoixes i els seus sentiments i pot ser un bon canal per exterioritzar i comunicar-se amb el món exterior de forma indirecta.

Aquest tipus de joc sol iniciar-se al voltant dels dos anys. La seva evolució es fa palesa a mesura que l'infant desenvolupa la seva capacitar per imaginar i crear diversos contextos i situacions. El joc s'anirà transformant i, aquellas accions que responen a la pràctica del "com si...", acabaran esdevenint una pràctica on la nena o el non és capaç de transformar una situació "al ser gust" que els faci sentir millor i, en algunes ocasiones, l'ajudarà a superar por i frustracions. 
Cap als 3- 4- anys, el joc simbòlic esdevé més complex, augmentant les interaccions amb els altres i establint diferents rols dins el grup en qüestió. 
És important la pràctica lliure d'aquest ja que:
- Submergeix a l'infant al món imaginari i real
- L'establiment de rols li permet posar en joc diferents pràctiques socials
- Practica amb aquells paraules que li permeten organitzar una situació i crear una història
- L'ajuda a resoldre problemes constantment

Per això és important deixar jugar als nens i nenes a aquest tipus de joc i, lluny dels estereotips ja que,  serà una manera de conèixer-los, entendre'ls i de deixar que vagin formant el seu propi jo.


https://youtu.be/UATxQmKSJZE