CURIOSITATS

 Qui posa els noms a les borrasques?

Una borrasca és una zona de baixes pressions, és a dir, una àrea on la pressió atmosfèrica 

és més baixa que la resta d’aire del seu voltant. L’aire flueix cap a l’interior de les borrasques 

ascendeix des d’allà, refredant-se i condensant-se i donant lloc a la humitat. 

Conseqüentment, entre les característiques principals d’una borrasca trobem una alta 

nuvolositat, precipitacions intenses amb ràfegues de vent i tempestes elèctriques.

Els quatre organismes internacionals responsables de posar nom a les borrasques amb gran 

impacte en el Grup Sud-oest europeu, són els Serveis Meteorològics Nacionals de Portugal 

(IPMA), França (Météo-France), Bèlgica (RMI) i Espanya (AEMET).

Per anomenar als temporals s’utilitza el mètode de cremallera, és a dir, home, dona, home, 

dona, i així successivament. Encara que fa anys si es batejaven a les borrasques només 

amb nom de dona, ja no és així. I a més, ara per a donar-li un ordre, s’ha optat per l’alfabètic 

de la A a la Z. Així doncs, els pròxims temporals de la temporada, després de Filomena es 

diran Gaetan, Hortensie, Ignacio i Justine, Karim, Lola…….